close

Návštevný poriadok

Návštevný poriadok

Zakúpením vstupného príspevku alebo vstupom do areálu súhlasíte s návštevným poriadkom FarmaPARKU.

 • Náš FarmaPARK je bežne fungujúcou rodinnou farmou, ktorá vznikla ako naše hobby. Zvieratká na našej farme sú našimi domácimi miláčikmi. I keď je väčšina zvierat voľne pustená, nenaháňajte a neplašte ich. Oni sa Vám za to odmenia tak, že k Vám pribehnú sami
 • Strážte si svoje deti, my nie sme ich rodičia. Za deti zodpovedajú ich zákonní zástupcovia. Zvieratká na našej detskej farme sú vzrastom veľmi malé a krotké. Je iba minimálna šanca, že by niektoré z nich pri dodržaní inštrukcií vedelo Vášmu dieťaťu ublížiť. Dohliadajte však na Vaše deti tak ako na iných verejných priestranstvách, nedovoľte im preliezať a liezť po ohradách. Vstup do FarmaPARKU je na vlastné riziko. Zvieratká nie sú plyšové hračky, i keď tak vyzerajú =) Zbystrite pozornosť hlavne pri kŕmení a dbajte, aby deti nechodili zvieratám okolo zadných nôh a aby nemali oči blízko rohov zvierat. Nepoľavte ani na detských atrakciách. Budovali sme ich s ohľadom na bezpečnosť detí, zvážte však či je daná atrakcia vhodná pre vek a šikovnosť Vášho dieťaťa.
 • Neposielajte svoje deti do ohrád medzi zvieratá samotné. Naši animátori nemôžu preberať zodpovednosť za ich bezpečnosť, musia sa venovať svojej práci. 
 • Prosíme návštevníkov, aby sa cestou k zvieratkám zastavili v bufete a zaplatili vstupný príspevok. Príspevky využívame na rozvoj a chod farmy. Identifikačný náramok si pripevnite na ruku tak, aby bol dobre viditeľný. Doklad o zaplatení príspevku si uchovajte počas celej návštevy areálu.
 • Kŕmenie vybraných zvierat návštevníkmi je povolené. Balíček krmiva obsahujúci granule, ktoré zvieratkám neublížia ani vo väčšom množstve môžete zakúpiť v predajničke za 2 eurá. Kŕmiť z ruky môžete kozy, ovce, oslíka, miniponíkov v prednej ohrade a lamy. Je zakázané kŕmiť miniprasiatka a kone v ohrade za lesom. Prosím rešpektujte pokyny animátorov. Radi Vám ukážu ako zvieratám krmivo správne podávať. Prosím nekŕmte zvieratká prineseným krmivom, mohli by ste im ublížiť. Ak ste takéto priniesli, odovzdajte ho animátorom, vymenia Vám ho za balíček granúl. Krmivko neslúži na to, aby sa zvieratká najedli (tie raňajky dostali), ale skôr na prilákanie zvierat k Vašej skupinke :)
 • Naše kone sú veľmi pokojné a rozumné zvieratá a aj keď sa zatiaľ nestala žiadna nehoda, môže sa stať, že sa niečoho vyľakajú alebo zakopnú. Postroj, ktorý má koník na sebe je špeciálne navrhnutý pre malé deti. Aj napriek tomu je potrebné, aby rodičia pred jazdou nasadili detičkám prilbu (u nás k dispozícii) a deti pri vození sprevádzali a istili.  
 • Návštevníci vstupom do areálu dávajú súhlas  s tým, že fotografie či videozáznamy s jeho osobou, ktoré budú vyhotovené v priebehu jeho návštevy areálu, môžu byť použité podľa uváženia FarmaPARKU a to bez akéhokoľvek nároku návštevníka na náhradu a bez časového alebo priestorového obmedzenia. Často dávame aktuálne fotografie z farmy na sociálne médiá, či ich používame v našich propagačných materiáloch. Ak by ste si to nepriali, treba upozorniť na tento fakt vopred a posnažíme sa Vás zo záberov vynechať.
 • Fotografovanie areálu FarmaPARKU a zvierat je povolené, nepýtame zaň žiaden ďalší poplatok. Ak sa chcete odfotiť s konkrétnym zvieratkom, urobíme všetko preto, aby ste túto možnosť mali. Zakázané sú však fotografie rodinných domov a ich obyvateľov v okolí.
 • Prosím rešpektujte právo na súkromie našich susedov. Všetky okolité pozemky, sú majetkom obyvateľov susedných usadlostí. Parkujte iba na parkovisku pred farmou, nikdy nie popri ceste, je to nebezpečné. 
 • Fajčenie je v celom areáli prísne zakázané. Popolník s lavičkou pre fajčiarov sa nachádza pred vstupom do FarmaPARKU.
 • Prosím odpad hádžte iba do určených odpadkových nádob. Nepatrí na zem, ani na parkovisko. Buďme príkladom pre naše deti. Nie odstrašujúcim. 
 • V prípade nepriaznivého počasia (dažďová prehánka, veľké horká) sa zvieratká podľa druhu sami skrývajú do svojich prístreškov  alebo pod košaté stromy. Nevyháňajte ich z týchto úkrytov.  V prípade takéhoto počasia doporučujeme i extra ochranu hlavne pre deti - šiltovka, klobúčik a veľa tekutín v teple, nepremokavá obuv a pršiplášť v prípade hroziaceho dažďa. 
 • Je dobré vedieť, že všetky naše zvieratká sú riadne veterinárne ošetrené. Majú teda všetky potrebné povinné i nepovinné očkovania. Taktiež ich pred sezónou preventívne odčervujeme a ošetrujeme proti vonkajším parazitom. Noví obyvatelia farmy sú najprv v karanténe, až neskôr ich púšťame do skupiny ostatných zvierat. Celý chov je riadne registrovaný a kontrolovaný Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou. Je však dôležité, z hygienických dôvodov pred jedlom a po kontakte so zvieratami umyť ruky dezinfekčným mydlom, ktoré nájdete na toaletách. 
 • Vodné ihrisko je atrakcia s cirkuláciou vody. Prosím neumývajte si ruky a tvár vo vodnom ihrisku po kontakte so zvieratami. Voda v ihrisku nie je pitná. Nehádžte kamienky do sústavy, spôsobuje to kolaps systému.
 • Psíkom nie je bohužiaľ vstup na farmu povolený kvôli hygienickým dôvodom, pohybu detí i preto, aby nespôsobovali obyvateľom farmy stres  
 • Rešpektujte všetky tabule na farme a inštrukcie ošetrovateľov, sú tu kvôli zachovaniu Vašej bezpečnosti. Nerešpektovanie pravidiel, návštevného poriadku a pokynov animátorov môže viesť k vykázaniu z areálu FarmaPARKU bez náhrady.